Video / EXIoT-käyttöönotto

EXIoT arkkitehtuuri

Turvavalaistuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän, laadukkaat ja teknisesti kehittyneet opaste- ja turvavalaisimet ovat ratkaisevassa roolissa. Joustavat järjestelmät puolestaan helpottavat ja nopeuttavat valaisimien käyttöä ja huoltoa, tärkeä tekijä on myös ennustettavuus – jolloin järjestelmä voi myös ilmoittaa tulevista huoltotarpeista. Kehittämämme EXIoT –pilvipalveluintegraatio tarjoaa asiakkaillemme tänä päivänä vaihtoehdon siirtyä digitaaliseen aikaan (IoT). Teknologian kehittyminen itsessään tarjoaa meille ja asiakkaillemme mahdollisuuden kehittää omia toimintojaan vastaamaan muuttuvia tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Järjestelmän monitorointi ja helppo asennettavuus ovat tekijöitä, joita arvostamme. Haluamme varmistaa, että tietoa on saatavilla mahdollisimman tehokkaasti. Exilightin osoitteellisen turvavalaisinjärjestelmän keskeisiä toimintoja on luotettavuus. Sovelluskohteet vaihtelevat pienistä kohteista suuriin projektikokonaisuuksiin, jossa on merkitsevää järjestelmän helppokäyttöisyys.

Koulutamme ja avustamme asiakkaitamme aina suunnittelutoimistoista loppukäyttäjiin ja tarjoamme luotettavia vaihtoehtoja erilaisiin hankekokonaisuuksiin.

Exilight Oy

Exilight on perustettu 2003 ja toiminut valaistusalalla jo viisitoista vuotta. Olemme panostaneet ammattitaitoiseen asiakaspalveluun, jatkuvaan tuotekehitykseen sekä laadukkaisiin turvavalaistuksen tuotteisiin ja järjestelmiin. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme Suomessa, pääkonttorimme sijaitsee Pirkkalassa.

Vastuullinen liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys ovat yrityksemme vankkoja perusarvoja.

  • Exilightilla on turva- ja opastevalaisimien markkinoiden laajin valikoima jopa kansainvälisellä tasolla.
  • Tuotamme lähes kaikki tuotteemme alusta loppuun itse.
  • Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja näyttäviä turva- ja opastevalaisimia sekä moderneja, helposti ylläpidettäviä turvavalaistuksen järjestelmiä.
  • Opaste- ja turvavalaisimien tehtävä on turvata, opastaa ja osoittaa turvalliset poistumisreitit rakennuksesta ulos kaikissa tilanteissa.
  • Tuotekehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota helppoon asennettavuuteen ja samanaikaisesti tuotteemme suunnitellaan mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Nykyään yhä enemmän myös turva- ja opastevalaisimen ulkoasulla on merkitystä.
  • Jo suunnitteluvaiheessa pyrimme löytämään kohteeseen sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan että ulkoasultaan sopivat valaisimet.
  • Olemme palvelleet useita asiakkaita ideasta tuotteeksi konseptilla ja haluamme tarjota ratkaisukeskeistä palvelumallia myös jatkossa.

Exilight Oy on saanut korkeimman luottoluokituksen AAA.

Exilight15v_1
GDPR Compliance D-Fence 2018

ISO 9001 ja 14001

Exilight käyttää ja ylläpitää työkaluna asiakaslähtöisen laadun toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen, dokumentoitua laatujärjestelmää. Se sisältää sertifioidun laatu- ja ympäristökäsikirjan, perustuen ISO 9001 ja 14001 standardien asiakas- ja tuotevaatimuksiin.

Emoyhtiö

Yritys kuuluu ruotsalaiseen Lagercrantz Groupiin. Lagercrantz on teknisiin ratkaisuihin keskittyvä ryhmä, jolla on toimintaa seitsemässä maassa. Ryhmään kuuluu yli 1 200 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 3 miljardia Ruotsin kruunua. Yhtiö on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 2001 (NASDAQ OMX Tukholma).

Lagercrantz-Group-CMYK

Näytämme vihreää valoa

Toimitamme turvavalaistuksen järjestelmiä ja valaisimia monipuolisesti. Projektinhallinnassa avustamme asiakkaitamme ja tarjoamme osaamistamme yhteistyökumppaneillemme jatkuvasti. Uudet valaistusratkaisut- ja järjestelmät ovat yrityksellemme keskeisiä kehityskohteita, joista uusimpia esittelemme ajoittain alan suurimmissa tapahtumissa.